17 listopada w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się drugie w tym roku spotkanie robocze przedstawicieli zespołu reagującego na naruszenia bezpieczeństwa w sieci PIONIER – grupy PIONIER-CERT. Spotkanie otworzyli: dr Maciej Stroiński (Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN d/s PCSS), oraz dr Józef Janyszek (WCSS – delegat Rady Konsorcjum sieci PIONIER ds. PIONIER CERT), który następnie prowadził całe spotkanie.

W trakcie spotkania przedstawiono kilka interesujących prezentacji technicznych, przydatnych w codziennej pracy jednostek MAN, m.in. dotyczących ochrony przed atakami odmowy dostępu do usług (DoS, DDoS) czy modeli kontroli dostępu w systemach operacyjnych. Ważną częścią spotkania była oczywiście dyskusja na tematy bieżące związane z działalnością grupy. Dokonano m.in. ustaleń w zakresie optymalizacji obsługi incydentów sieciowych.

Warto wspomnieć, że – dzięki wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego, zakupionego dla potrzeb projektu naukowo-badawczego PLATON – kilka ośrodków MAN z odległych lokalizacji mogło uczestniczyć w spotkaniu zdalnie, a Zbigniew Jasiński (NASK) przeprowadził w ten sposób prezentację poświęconą problemom implementacji bezpiecznego protokołu DNSSEC w domenie .pl.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz interesujące prezentacje i owocną, konstruktywną wymianę poglądów.

Poszczególne prezentacje ze spotkania dostępne będą w repozytorium, dostępnym po zalogowaniu się. Informacje uwierzytelniające będą przesłane na listę grupy.
W przypadku chęci uzyskania prezentacji przez osoby z zewnątrz, prosimy o kontakt z PIONIER CERT (pod adresem wymienionym w dziale Kontakt).

Kolejne spotkanie grupy PIONIER CERT odbędzie się prawdopodobnie w marcu 2011 roku.