Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe gościło dzisiaj uczestników spotkania roboczego grupy PIONIER-CERT – zespołu reagującego na naruszenia bezpieczeństwa w sieci PIONIER.

Spotkanie otworzyli: przedstawiciel gospodarzy, dr Maciej Stroiński (Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN d/s PCSS) oraz dr Józef Janyszek (WCSS – delegat Rady Konsorcjum sieci PIONIER ds. PIONIER CERT).

Podstawowym celem spotkania było omówienie kwestii związanych z bieżącą działalnością zespołu PIONIER CERT. Poruszano między innymi tematy związane z ochroną przed atakami DDoS, a także z możliwościami reagowania na przypadki naruszenia praw autorskich czy innego rodzaju niepożądaną działalność w sieci. Zainaugurowano także sesję „dobre praktyki bezpieczeństwa”, podczas której przedstawiciele 3 ośrodków dzielą się w serii krótkich wystąpień swoimi doświadczeniami z zakresu zabezpieczeń IT.

Dzisiejsze spotkanie miało także wyjątkowych gości. Na specjalne zaproszenia do Poznania przyjechali: przedstawiciel Orange Labs Polska, p. Jerzy Goraziński, który opowiedział o działalności tej jednostki badawczo-rozwojowej, a także Jakub Radziulis i Przemysław Matuszewski (ITTI sp. z o.o.), którzy zaprezentowali interesujące z punktu widzenia każdej organizacji doświadczenia, związane z problemami stosowania się do istniejących procedur formalnych.

Wykorzystanie systemu wideokonferencyjnego, zakupionego dla potrzeb projektu naukowo-badawczego PLATON, pozwolił o na zdalny udział reprezentantów niektórych ośrodków MAN, a przedstawiciel NASK, Mariusz Szczęsny, opowiedział w ten sposób o projekcie ARAKIS.pl.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz przygotowanie ciekawych wystąpień, a także interesującą dyskusję w trakcie spotkania. Kolejny zjazd grupy planowany jest na IV kwartał bieżącego roku – prawdopodobnie w Warszawie.

Poszczególne prezentacje ze spotkania dostępne będą w repozytorium, dostępnym po zalogowaniu się. Informacje uwierzytelniające zostały przesłane na listę grupy. W przypadku chęci uzyskania prezentacji przez osoby z zewnątrz, prosimy o kontakt z PIONIER CERT (pod adresem wymienionym w dziale Kontakt).