Drukuj

O nas


PIONIER-CERT jest grupą roboczą koordynującą reagowanie na incydenty bezpieczeństwa (Computer Security Incident Response Team) w sieci PIONIER. Celem grupy jest efektywna obsługa zgłoszeń incydentów dla użytkowników Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER.

PIONIER-CERT służy jako punkt kontaktowy dla wszystkich zgłoszeń incydentów, w które, w jakikolwiek sposób, zaangażowane są podsieci PIONIER, oraz wspiera wymianę doświadczeń między członkami Konsorcjum PIONIER.

Do podstawowych zadań grupy należy aktywny udział w obsłudze incydentów - aktywność ta jest prowadzona głównie w oparciu o zasoby ludzkie Działu Bezpieczeństwa ICT Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Pracownicy Działu Bezpieczeństwa posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

PIONIER-CERT pełni funkcję koordynatora poprzez zarządzanie obsługą incydentów w podległych jej jednostkach oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o incydentach.Menu