Drukuj

O nas


PIONIER-CERT (dawniej: POL34-CERT) jest grupą reagowania na incydenty bezpieczeństwa (Computer Security Incident Response Team) w sieci PIONIER (POL34/622). Została ona stworzona w celu efektywnej obsługi zgłoszeń incydentów dla użytkowników Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER (POL34/622). Niniejszy serwis powstał w odpowiedzi na sygnały zgłaszane zarówno przez użytkowników naszej sieci jak i przez naszych partnerów zewnętrznych.

Głównym powodem utworzenia grupy POL34-CERT (obecnie: PIONIER-CERT) było stworzenie jednego, konkretnego punktu kontaktowego dla wszystkich zgłoszeń incydentów, w które, w jakikolwiek sposób, zaangażowane są podsieci PIONIER (POL34/622). Do podstawowych zadań grupy należy aktywny udział w obsłudze incydentów zagwarantowany wieloletnim doświadczeniem Zespołu Bezpieczeństwa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Grupa PIONIER-CERT pełni głównie funkcję koordynatora poprzez zarządzanie obsługą incydentów w podległych jej jednostkach oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o incydentach i przesyłanie ich zainteresowanym stronom.Menu