Uwierzytelnianie i klucze kryptograficzne PGP

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej zapewnia w zaledwie niewielkim stopniu prywatność informacji przesyłanych poprzez sieć Internet, dlatego zaleca się użycie mechanizmów kryptograficznych przy wykorzystywaniu tego kanału do komunikacji z grupą PIONIER-CERT (dawniej: POL34-CERT). Zaleca się wykorzystanie mechanizmów opartych na kluczach publicznych (kryptografia oparta o asymetryczne klucze). Należy podkreślić, że wysyłanie przez PIONIER-CERT krytycznych informacji bez zastosowania adekwatnych rozwiązań technicznych jest niedopuszczalne.

PIONIER-CERT wspiera aktualnie standard GnuPG (GNU Privacy Guard), jednak wiadomości podpisane przy użyciu PGP (Pretty Good Privacy) również będą akceptowane. Główny klucz GnuPG grupy PIONIER-CERT zmienia się okresowo co 12 miesięcy. Aktualny klucz można pobrać spod podanego poniżej adresu.

“Odcisk” klucza (Key fingerprint):

 3047 0B49 92B8 B19F 720F
 D5DF 211E C736 7524 476C