Drukuj

Kontakt


Adres pocztowy:
PIONIER-CERT
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Z. Noskowskiego 10
61-704 Poznań

Zgłoszenia incydentu do PIONIER-CERT (POL34-CERT) za pośrednictwem poczty elektronicznej można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres: (lub bezpośrednio do )

W celu zgłoszenia incydentu faksem należy użyć następującego numeru: + 48 61 852 59 54 (w godzinach roboczych)


Menu