PIONIER-CERT jest grupą roboczą koordynującą reagowanie na incydenty bezpieczeństwa (Computer Security Incident Response Team) w sieci PIONIER. Celem grupy jest efektywna obsługa zgłoszeń incydentów dla użytkowników Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER.

PIONIER-CERT służy jako punkt kontaktowy dla wszystkich zgłoszeń incydentów, w które, w jakikolwiek sposób, zaangażowane są podsieci PIONIER, oraz wspiera wymianę doświadczeń między członkami Konsorcjum PIONIER.

Do podstawowych zadań grupy należy aktywny udział w obsłudze incydentów – aktywność ta jest prowadzona głównie w oparciu o zasoby ludzkie Działu Bezpieczeństwa ICT Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Pracownicy Działu Bezpieczeństwa posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

PIONIER-CERT pełni funkcję koordynatora poprzez zarządzanie obsługą incydentów w podległych jej jednostkach oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o incydentach.

Hash pliku tekstowego: SHA256 8240752f7e5439ee08633b68bcdb5941d5a98e530a17b1f71e8e51b59a363dcf

Podpis pliku z opisem zespołu:
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
iQIzBAEBCAAdFiEEZfZZhwqJKcw6sAgO4zchbQiHeYwFAmQJFcQACgkQ4zchbQiH
eYwSVg//RTZUqg2Rs4Nfq5OzMYXazrEHlrglYB87KRWMWAz8ezMye1k6Gsm1xXi/
uYN75u8tgxpwczwimoHgOyTKBwzxYRK7Z/syN+CMN1vdsCqcisMettECRlihojLN
aJ5BcQDYYN/N+X0NUyHl3uvtiQ1PGGgixJOrCEdKQ867W61o9wv2lUVvy2Mmlt9A
DxEkKSniz1QXhANKwT+vynBXR2Vxx6LIMDMoucB1Ita/I5RndBbOBTWMyOpt6K5n
PpatY3qUq1RG1M+pNc4nm3mUbpuMvu61aaJlQ1Z0bORPpJtSx9ZtX6vBJoQX3c6S
BH9SrHtqTe8fU4oBmmDTf5LW12VvFLFKZNREEh1eDLc3vghstv+p6uz2gMEuzZpt
DH3UxU+hkNDMixAVns1DxTi+nDkJHVO8Tdfm84mlShf7ILaqUNU2qyWe+G8l7Ea3
cgmS45++iNx6m1jtlXdt5ose3y13xJIzLYokkV6U3RyvRuvQCChSpT44J32OfoLD
gYsIIsrWgW+naj5AAW6QgvKN3igSZTu2ZAalS3FSCKRIH6m6PfKXOKRxIEhzEPsm
SkKHUXWVUWrr+jpi3dZqFdnSDUNCmuNo1njAKbjIAgIscw33cK1sWx6KbLa036AL
4T/0CIvsJ/eSTaKBISwacplQSNUMdMqFKEGXG8+hSritG4QX3JY=
=s1SZ
-----END PGP SIGNATURE-----