Adres korespondencyjny:
PIONIER-CERT
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
Polska

Adres dla dokumentów prawnych i finansowych:
PIONIER-CERT
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Polska

Zgłoszenia incydentu do PIONIER-CERT (POL34-CERT) za pośrednictwem poczty elektronicznej można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres: cert@pionier.gov.pl (lub bezpośrednio do cert@man.poznan.pl)

W celu zgłoszenia incydentu faksem należy użyć następującego numeru: + 48 61 852 59 54 (w godzinach roboczych)