Uwierzytelnianie i klucze kryptograficzne PGP

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej zapewnia w zaledwie niewielkim stopniu prywatność informacji przesyłanych poprzez sieć Internet, dlatego zaleca się użycie mechanizmów kryptograficznych przy wykorzystywaniu tego kanału do komunikacji z grupą PIONIER-CERT (dawniej: POL34-CERT). Zaleca się wykorzystanie mechanizmów opartych na kluczach publicznych (kryptografia oparta o asymetryczne klucze). Należy podkreślić, że wysyłanie przez PIONIER-CERT krytycznych informacji bez zastosowania adekwatnych rozwiązań technicznych jest niedopuszczalne.

PIONIER-CERT wspiera aktualnie standard GnuPG (GNU Privacy Guard), jednak wiadomości podpisane przy użyciu PGP (Pretty Good Privacy) również będą akceptowane. Główny klucz GnuPG grupy PIONIER-CERT zmienia się okresowo. Aktualny klucz można pobrać spod podanego poniżej adresu.

“Odcisk” klucza (Key fingerprint):

65F6 5987 0A89 29CC 3AB0 080E E337 216D 0887 798C