Głównym zadaniem grupy PIONIER-CERT jest obsługa wszelkich incydentów w których bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane są komputery przyłączone do Krajowej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER. Działanie to obejmuje dwa przypadki: pierwszy, w którym komputer podłączony do sieci PIONIER jest źródłem ataku i drugi, w którym komputer podłączony do sieci PIONIER jest ofiarą ataku.

Główne kierunki działań grupy PIONIER-CERT to:

  • wsparcie techniczne właściwe dla poszczególnych ataków podczas samego ataku oraz podczas usuwania jego skutków
  • kompleksowa koordynacja obsługi incydentów oraz pośrednictwo w wymianie informacji pomiędzy organizacjami/osobami bezpośrednio w obsługę zaangażowanymi
  • dystrybuowanie materiałów szkoleniowych mających pomóc w zapobieganiu incydentom

Podsieci objęte zakresem działania

PIONIER-CERT zajmuje się obsługą incydentów dotyczących podsieci Krajowej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER. Sieci te wyszczególnione są na poniższej liscie:

AS13293, AS8501 PIONIER
AS8286 Academic Metropolitan Area Network, Szczecin
AS8267, AS8323 CYFRONET AGH, Academic Computer Centre Cracow
AS12324, AS12346 LUBMAN, Lublin
AS8256 Metropolitan Area Network LODMAN
AS8865 Metropolitan Area Network, Bialystok
AS12423 Nicholas Copernicus Univeristy, Torun
AS15798 OLMAN Metropolitan Area Network
AS15373 Politechnika Czestochowska
AS9112, AS8364 Poznan Supercomputing And Networking Center, POZMAN
AS5550, AS12831 TASK, PL-GDANSK
AS9103, AS13065 Technical University of Zielona Gora
AS8326, AS12618 University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz
AS8970, AS15851 WASK – Wroclawska Akademicka Siec Komputerowa