W dniu 6 listopada 2017 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy roboczej odpowiedzialnej za obsługę incydentów w sieci PIONIER. Przedstawiciele jednostek sieci miejskich spotkali się w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, aby podsumować stan działań grupy oraz wymienić się informacjami istotnymi w kontekście bieżącej działalności.

Przedstawiciele gospodarza spotkania podzielili się z uczestnikami rekomendacjami w zakresie podnoszenia i testowania poziomu bezpieczeństwa środowiska hostingowego opartego na technologiach LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP), a także zaprezentowali stan prac w projekcie europejskim H2020 PROTECTIVE (Proactive Risk Management through Improved Cyber Situational Awareness), w którym bierze udział m.in. PCSS. Dyskutowano o możliwości współdzielenia informacji związanych z cyberbezpieczeństwem w ramach konsorcjum PIONIER.

W drugiej części spotkania zaplanowano prezentację zewnętrzną, przygotowaną przez firmę Symantec Polska, reprezentowaną przez Panów Mieszka Jelińskiego oraz Tomasza Wandela. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów o wpływie nowych regulacji prawnych (NIS, RODO) na warunki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury, o działalności centrów operacji bezpieczeństwa (SOC) w organizacjach, a także – szczególnie interesujących dla przedstawicieli środowiska naukowo-badawczego – informacji o badaniach realizowanych przez firmę Symantec, ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. W trakcie prezentacji wywiązały się również ciekawe dla obu stron dyskusje, będące dodatkową wartością dodaną spotkania.

Spotkanie poprzedziło organizowaną przez PCSS oraz poznański oddział Polskiej Akademii Nauk konferencję Euro-CASE 2017, poświeconą cyberbezpieczeństwu (7-8 listopada). Uczestnicy spotkania PIONIER CERT mieli zatem możliwość zapoznania się, na preferencyjnych warunkach, z wystąpieniami przygotowanymi przez prelegentów z Polski i Europy. W wielu przypadkach przedstawiane tematy miały bezpośredni związek z codzienną działalnością grupy.

Kolejne spotkanie PIONIER CERT zaplanowano na przyszły rok, a szczegóły zostaną ustalone pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Materiały ze spotkania dostępne są w wewnętrznej części serwisu.