W dniu 11 grudnia 2013 roku w budynku Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Noskowskiego 10 w Poznaniu odbyło się drugie i ostatnie w tym roku spotkanie robocze grupy PIONIER-CERT – zrzeszającej zespoły reagujące na incydenty bezpieczeństwa w krajowej sieci naukowej PIONIER. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 zespołów z czego 5 zespołów uczestniczyło poprzez system wideokonferencji. Na spotkaniu był również obecny przedstawiciel Rady Konsorcjum PIONIER, dr inż. Józef Janyszek, oraz goście zewnętrzni z firmy Alma SA oraz Blue Coat. Spotkanie zainaugurował dr inż. Norber Meyer wspólnie z dr inż. Józefem Janyszkiem.

Przedstawiciele firmy Blue Coat, Panowie Marcin Dobija i Robert Michalski, w pierwszej otwartej części spotkania zaprezentowali w jaki sposób można konsolidować i wirtualizować usługi bezpieczeństwa sieciowego na platformie Blue Coat X-Series.

Druga wewnętrzna część spotkania składała się z dwóch prezentacji i panelu dyskusyjnego. Prezentacje zostały wygłoszone przez Łukasza Czarnieckiego i Ireneusza Tarnowskiego, a panel dyskusyjny moderował Maciej Miłostan. Pierwsza prezentacja dotyczyła scenariuszy ataków DDoS i metod obrony, druga dotyczyła Polityk Bezpieczeństwa Informatycznego w kontekście obsługi incydentów i norm ISO. Sesja dyskusyjna była poświęcona takim kwestią jak audyt IT realizowany na zlecenie Ministerstwa Finansów w jednostkach budżetowych, uwolnienie domen regionalnych i związane z tym zagrożenia,wymogi prawa telekomunikacyjne w zakresie informowani o zagrożeniach, projektów zautomatyzowanej wymiany informacji o incydentach i abonentach z uprawnionymi organami, szkoleniach dla członków grupy.

Kolejne spotkanie jest planowane na 3 kwietnia 2014 roku. Miejsce spotkania zostanie ustalone w późniejszym terminie.

Prezentacje z sesji wewnętznej dostępne są w repozytorium, dostępnym dla członków grupy po zalogowaniu się (informacje dostępowe zostały przesłane w ramach grupy). Osoby spoza PIONIER CERT zainteresowane materiałami proszone są o przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej udostępniony w dziale Kontakt.