Podsumowanie spotkania

W dniu 10 lipca 2013 roku w budynku Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Dąbrowskiego 79A odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie robocze grupy PIONIER-CERT – zrzeszającej zespoły reagujące na incydenty bezpieczeństwa w krajowej sieci naukowej PIONIER.

Dzisiejsze spotkanie miało charakter techniczny i było poświęcone przede wszystkim kwestiom bieżącej działalności i najbliższym planom grupy związanym z jednej strony z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa sieci PIONIER, a z drugiej udostępnianiem nowych usług oraz technicznymi możliwościami w zakresie zabezpieczenia użytkowników końcowych sieci. Spotkanie otworzył dr inż. Maciej Stroiński, Dyrektor Techniczny PCSS, a moderatorem sesji był dr inż. Maciej Miłostan z Zespołu Bezpieczeństwa PCSS. Omówiono m.in. doświadczenia i prognozowane trendy w zakresie rozproszonych ataków prowadzących do odmowy dostępu do usługi (ang. DDoS) oraz stosownych technik obrony. W końcowej części spotkania Ireneusz Tarnowski z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego przedstawił prezentację związaną z zagrożeniami rozprzestrzeniającymi się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie prezentacji i bezpośrednio po niej toczyła się ożywiona dyskusja. Spotkanie transmitowano do zainteresowanych ośrodków MAN za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego, zakupionego dla potrzeb projektu naukowo-badawczego PLATON – Platforma Obsługi Nauki.

Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie na początku listopada, a jego lokalizacja (prawdopodobnie Gliwice, Częstochowa lub Poznań) zostanie potwierdzona w późniejszym terminie.

Prezentacje przygotowane na dzisiejsze sesje dostępne są w repozytorium, dostępnym dla członków grupy po zalogowaniu się (informacje dostępowe zostały przesłane w ramach grupy). Osoby spoza PIONIER CERT zainteresowane materiałami proszone są o przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej udostępniony w dziale Kontakt.