29 czerwca w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Noskowskiego 10 w Poznaniu odbyło się XV spotkanie Abuse Forum – nieformalnej grupy roboczej, skupiającej operatorów telekomunikacyjnych oraz zespoły reagujące na incydenty bezpieczeństwa w sieci Internet. Na zorganizowane przez PIONIER CERT spotkanie przyjechało ponad 20 przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług, a także goście z Ministerstwa Infrastruktury.

Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat planowanych zmian w prawie polskim (koniecznych w związku z zapisami dyrektyw Unii Europejskiej), mających na celu skuteczniejszą walkę ze SPAM-em. Dwugodzinna żywa dyskusja zaowocowała szeregiem kluczowych wniosków, które bez wątpienia należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu docelowych zapisów prawnych.
Druga część spotkania rozpoczęła się ciekawą prezentacją Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni. Program jest tworzony w MSWiA, a przedstawiony został wspólnie przez reprezentantów cert.gov.pl i MON. Więcej informacji na temat programu znaleźć można pod adresem: http://cert.gov.pl/portal/cer/30/23/Rzadowy_program_ochrony_cyberprzestrzeni_RP_na_lata_20092011__zalozenia.html.

Przedstawiciel CERT Polska przedstawił ponadto krótką relację z 30 spotkania TF-CSIRT, które miało miejsce w dniach 20-21 maja 2010 w Grecji. Ustalono również, że XVI spotkanie grupy odbędzie się w II połowie października w siedzibie Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.
Szczegółowa notatka ze spotkania jest udostępniona pod adresem https://cert.pionier.gov.pl/Repozytorium(dostęp wymaga zalogowania do serwisu).