W dniach 20 i 21 maja br. obywało się 30 spotkanie grupy roboczej TF-CSIRT zrzeszającej europejskie zespoły zajmujące się głównie obsługą incydentów sieciowych. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie:
TERENA TF-CSIRT