Podsumowanie spotkania

W dniu 10 stycznia bieżącego roku w siedzibie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe miało miejsce spotkanie roboczego grupy PIONIER-CERT – zespołu reagującego na naruszenia bezpieczeństwa w sieci PIONIER.

Spotkanie otworzył: dr Józef Janyszek (WCSS – delegat Rady Konsorcjum sieci PIONIER ds. PIONIER CERT).

Podstawowym celem spotkania było omówienie kwestii związanych z bieżącą działalnością zespołu PIONIER CERT. Poruszano między innymi tematy związane z:
• Omówienie wyników ankiety dot. wymiany wybranych informacji o incydentach,
• Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego a działalność grupy,
• Omówienie raportów wydanych przez ENISA w związku z dyrektywą 2009/140/EC,
• Klasyfikacje incydentów komputerowych i próba wyboru lub wypracowania jednolitej klasyfikacji dla potrzeb grupy,
• Dyskusja na temat wypracowania procedur obsługi incydentów dla nowych i istniejących usług realizowanych w ramach konsorcjum PIONIER,
• Wspólne, jednolite szkolenie mające na celu podnoszenie kwalifikacji i poziomu obsługi incydentów,
• Omówienie najnowszych zagrożeń w sieci PIONIER
• Sposoby podnoszenia świadomości użytkowników w celu walki z phishingiem

W drugiej części spotkania, w ramach Sesji Bezpieczeństwa, Gerard Frankowski i Maciej Miłostan z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przedstawili aspekty bezpieczeństwa hostingu PHP oraz aspekty konfiguracji i zabezpieczeń serwera poczty.

Wykorzystanie systemu wideokonferencyjnego, zakupionego dla potrzeb projektu naukowo-badawczego PLATON, pozwolił na zdalny udział reprezentantów niektórych ośrodków MAN.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz interesującą dyskusję w trakcie spotkania. Kolejny zjazd grupy planowany jest pod koniec maja bieżącego roku w Gliwicach w siedzibie ŚASK.

Poszczególne prezentacje ze spotkania dostępne będą w repozytorium, dostępnym po zalogowaniu się. Informacje uwierzytelniające zostały przesłane na listę grupy. W przypadku chęci uzyskania prezentacji przez osoby z zewnątrz, prosimy o kontakt z PIONIER CERT (pod adresem wymienionym w dziale Kontakt).